IMPRESOS

Nesta páxina vostede pode descargar en formato PDF os impresos oficiais  que se utilizan para solicitar unha prestación por desemprego, así como para realizar outros trámites. Lembre que cumprimentar a solicitude por este medio non significa que vostede a presentou no Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), para iso debe acudir á súa oficina de prestacións, previa petición de cita na Sede Electrónica do SEPE.  ou no teléfono de cita previa .Tamén pode presentar a solicitude en calquera oficina de rexistro público enviándoa por correo administrativo ou na páxina web do SEPE . Nesta mesma páxina están dispoñibles os cartafoles e follas informativas que conteñen a información básica necesaria para cumprimentar as solicitudes de prestacións. Por favor, léaas atentamente antes de cumprimentar as solicitudes. En caso de dúbida pode contactar co SEPE por teléfono..