Sede electrónica

Comunidade de Madrid

Imagen lectura fácil Lectura fácil

A continuación, pode consultar algunhas das convocatorias de axudas.

Convocante Descrición DESTINATARIOS Inicio Fin
ACCIÓN CONTRA A fame Itinerario de emprendimiento xuvenil Vives Emprende
Asesoramiento, formación y financiación a jóvenes con ideas emprendedoras mediante metodologías ágiles, gamificación y prototipado.
Somos Xeración In.
Mais información
Mozos 01/01/2019 30/05/2022
  Comunidad de Madrid Subvenciones a entidades localespara acciones de formación del Sistema de Formación Profesional
Subvencións a entidades locais para o financiamento de accións de formación do Sistema de Formación Profesional para o Emprego no ámbito laboral, para os anos 2018 e 2019 , dirixidas a mozos rexistrados como beneficiarios no Ficheiro Nacional de Garantía Xuvenil.
Mais información
Entidades 13/09/2018 31/12/2020
  Comunidad de Madrid Subvencións a enrtidades locais para accións de formación para obtención de Certificados de Profesionalidade
“Orde da Conselleira de Economía, Emprego e Facenda pola que se convocan subvencións para o financiamento de accións de formación para mozos rexistrados no Ficheiro Nacional de Garantía Xuvenil, conducentes á obtención de Certificados de Profesionalidade, do Sistema de Formación Profesional para o Emprego, no ámbito laboral para os anos 2018 e 2019 ”.
Mais información
Entidades 30/12/2017 15/09/2018
  Comunidad de Madrid Subvenciones para contratación de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio
Orde 1880 / 2015 , de de 16 xuño, do Conselleiro de Educación, Mocidade e Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras; e convócanse axudas para a contratación de axudantes de investigación e técnicos de laboratorio cofinanciadas por Fondo Social Europeo a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil e a Iniciativa de Emprego Xuvenil (YEI).
Mais información
Entidades 01/01/2016 2 anos desde inicio da contratación
  Comunidad de Madrid Subvenciones para contratación de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio
Orde 2524 / 2016 , de de 1 agosto, do Conselleiro de Educación, Mocidade e Deporte, pola que se convocan axudas para a contratación de axudantes de investigación e técnicos de laboratorio cofinanciadas nun 91 , 89 % por Fondo Social Europeo, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil e a Iniciativa de Emprego Xuvenil (YEI).
Mais información
Entidades 01/01/2017 2 anos desde inicio da contratación
  Comunidad de Madrid Subvencións para contratación de investigadores predoutorais e postdoutorais
Orde 2811 / 2016 , de de 31 agosto, do Conselleiro de Educación, Mocidade e Deporte, pola que se convocan axudas para a contratación de investigadores predoutorais e investigadores postdoutorais cofinanciadas nun 91 , 89 % por Fondo Social Europeo, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil e a Iniciativa de Emprego Xuvenil (YEI).
Mais información
Entidades 01/01/2017 1 ano desde inicio da contratación
  Comunidad de Madrid Subvencións para contratación de investigadores predoutorais e postdoutorais
Orde 2347 / 2017 , de de 27 xuño, do Conselleiro de Educación, Mocidade e Deporte, pola que se convocan axudas para a contratación de investigadores predoutorais e posdoctorales, cofinanciadas nun 91 , 89 % por Fondo Social Europeo, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil e a Iniciativa de Emprego Xuvenil (YEI).
Mais información
Entidades 01/01/2018 1 ano desde inicio da contratación
  Comunidad de Madrid Subvenciones para contratación de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio
Orde 3248 / 2017 , de de 5 setembro, do Conselleiro de Educación, Mocidade e Deporte, pola que se convocan axudas para a contratación de axudantes de investigación e técnicos de laboratorio cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil e a Iniciativa de Emprego Xuvenil (YEI).
Mais información
Entidades 01/01/2018 2 anos desde inicio da contratación
  Comunidad de Madrid Subvenciones para contratación de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio
Orde 2020 / 2018 , de de 4 xuño, do Conselleiro de Educación e Investigación, pola que se convocan axudas para a contratación de axudantes de investigación e técnicos de laboratorio cofinanciadas nun 91 , 89 % polo Fondo Social Europeo, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil e a Iniciativa de Emprego Xuvenil (YEI).
Mais información
Entidades 01/01/2019 2 anos desde inicio da contratación
  Comunidad de Madrid Subvencións para contratación de investigadores predoutorais e postdoutorais
Orde 1669 / 2018 , de de 10 maio, do Conselleiro de Educación e Investigación,pola que se convocan axudas para a contratación de investigadores predoutorais e investigadores postdoutorais cofinanciadas nun 91 , 89 % por Fondo Social Europeo, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil e a Iniciativa de Emprego Xuvenil (YEI).
Mais información
Entidades 01/01/2019 1 ano desde inicio da contratación
  Comunidad de Madrid Subvenciones para contratación de ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio
Orde 1641 / 2019 , de de 24 maio, da Consellería de Educación e Investigación, pola que se convocan axudas para a contratación de axudantes de investigación e técnicos de laboratorio cofinanciadas nun 91 , 89 % polo Fondo Social Europeo a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil e a Iniciativa de Emprego Xuvenil (YEI).
Mais información
Entidades 01/01/2020 2 anos desde inicio da contratación
  Comunidad de Madrid Subvencións para contratación de investigadores predoutorais e postdoutorais
Convocatoria axudas para a contratación de investigadores predoutorais e investigadores postdoutorais cofinanciadas nun 91 , 89 % por Fondo Social Europeo, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil e a Iniciativa de Emprego Xuvenil (YEI).
Mais información
Entidades 01/01/2020 1 ano desde inicio da contratación
  Comunidad de Madrid Subvenciones realización programa activación novas desempregados de longa duración
Convocatoria de subvención para la realización del programa de Activación Profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración en el año 2018 .
Mais información
Entidades 01/01/2018 31/12/2019
  Comunidad de Madrid Subvenciones realización programa activación novas desempregados de longa duración
Convocatoria de subvención para la realización del programa de Cualificación Profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración en el año 2019 .
Mais información
Entidades 01/01/2019 31/12/2020
  Comunidad de Madrid Incentivos á contratación de mozas
Programa de incentivos para a contratación de mozos rexistrados no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil 2019
Mais información
Empresas Convocatoria aberta todo o ano. Vixencia indefinida.
  Comunidad de Madrid Incentivos á contratación de mozas con discapacidade
Fomento contratación estable de mozas con discapacidade no marco ordinario de traballo en 2019
Mais información
Empresas 01/02/2018 01/12/2020
  Comunidad de Madrid Subvencións para titulacións ESO e FP
actuacións de carácter educativo, orientadas a proporcionar ao alumnado maior de dezaoito anos a posibilidade de completar ou ampliar a súa formación académica, o acceso aos distintos niveis educativos e profesionais, e a  integración, promoción e participación no mundo social e laboral.
Mais información
Mozos Curso Académico Curso Académico
  Comunidad de Madrid Convócase proceso selectivo para a contratación de praza 1 de ayudante de investigación y 5 prazas de técnico de laboratorio Mediante as modalidades de contrato en prácticas, conforme ao artigo 11 do Estatuto dos Traballadores, con cargo ás actuacións concedidas polas axudas do Fondo Social Europeo, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil e a Iniciativa de Emprego Xuvenil (YEI), e da Comunidad de Madrid .
Mais Información
Mozos   31/01/2020
Iniciativa de Emprego Xuvenil 2019 (YEI) Comunidad de Madrid AI Axudante de Investigación
Proceso selectivo para a contratación de axudantes de investigación e técnicos de laboratorio no Centro de Investigacións Enerxéticas Ambiental e Tecnolóxicas (CIEMAT) financiados pola Comunidad de Madrid .
Mais información
Mozos 17/01/2020 31/01/2020
  Comunidad de Madrid Subvencións do Programa de incentivos para a contratación de mozos rexistrados no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil
Subvencións cuxa finalidade é a de mellorar a empregabilidade e favorecer a contratación dos mozos da Comunidad de Madrid , inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, mediante o establecemento de incentivos á contratación por conta allea
Máis información
Entidades/Empresas Indefinido  
  Comunidad de Madrid Crédito orzamentario para a concesión directa de Subvencións do Programa O meu Primeiro Emprego de mozos rexistrados en Garantía Xuvenil.
ORDE de de 30 decembro de , 2019 do Conselleiro de Economía, Emprego e Competitividade, pola que se declara o importe dos créditos orzamentarios dispoñibles para a concesión directa, durante o 2020 ano , de subvencións do Programa O meu Primeiro Emprego de Mozos Rexistrados no Ficheiro do Sistema Nacional
de Garantía Xuvenil, no ámbito da Comunidad de Madrid .
Máis información
Empresas 02/06/2020  
Consellería de Educación, Mocidade e Deporte Convocatoria de ayudas para la contratación de ayudantes de investigación y técnicos de Laboratorio  
O obxecto da presente Orde, que dá cumprimento ao establecido no artigo 17 da Lei 38 / 2003 , de de 17 novembro, Xeneral de Subvencións, é regular, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva, as bases e as condicións para a concesión de axudas dirixidas á contratación polos centros de investigación, definidos no artigo 2 desta Orde, de mozos maiores de dezaseis anos e menores de trinta anos que non teñan ningunha ocupación laboral nin se atopen estudando ou realizando algún ciclo formativo.
Máis información
04/08/2020 13/07/2020 07/08/2020
  Comunidad de Madrid Subvencións do Programa O meu Primeiro Emprego de mozos rexistrados no
Ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, no ámbito da
Comunidad de Madrid .
Subvencións cuxa finalidade é a de facilitar o acceso ao mercado laboral e fomentar a estabilidade da contratación das persoas novas rexistradas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil que carezan de experiencia laboral ou sexan persoas novas desempregadas de longa duración (período de inscrición como persoa desempregada demandante de emprego en Oficina de Emprego da Comunidad de Madrid , polo menos 180 días durante os 360 días inmediatamente anteriores á contratación).
Máis información
Entidades 04/08/2020  
  Comunidad de Madrid Subvencións do Programa de incentivos para a contratación de mozos rexistrados no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
Subvencións cuxa finalidade é a de mellorar a empregabilidade e favorecer a contratación dos mozos da Comunidad de Madrid , inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, mediante o establecemento de incentivos á contratación por conta allea.
Máis información
Entidades 04/08/2020