Sede electrónica

Estremadura

Imagen lectura fácil Lectura fácil

A continuación, pode consultar algunhas das convocatorias de axudas.

Convocante Descrición Dirixido a Inicio Fin
 Estremadura Fomento da contratación indefinida                            
Subvencións destinadas a fomentar a contratación en prácticas e a súa transformación en contratación indefinida de persoas novas con titulación na Comunidade Autónoma de Estremadura.
Máis información
Empresas 28/09/2018 27/09/2019
 Estremadura Formación en alternancia de emprego para tecnólos/as
Programa de formación en alternancia co emprego de mozos tecnólogos e tecnólogas, desempregadas universitarias  ou de ciclos formativos de grao medio ou superior.
Máis información
Entidades
Empresas
Mozos
09/08/2017 Por determinar 
 Estremadura Prácticas non laborais en empresa 
Subvencións para a realización de prácticas de mozas en empresas no ámbito da Comunidade Autónoma de Estremadura.
Máis información
Empresas 30/11/2018 31/03/2019
Deputación de Cáceres Xa está aberto o prazo para solicitar as axudas de JUVENTAS Emprega e Emprende.
JUVENTAS Emprega
A esta convocatoria poderán concorrer, en réxime de concesión directa, empresas privadas situadas nos municipios cacereños detallados nas Bases da Convocatoria para a contratación con carácter indefinido a xornada completa de persoas novas, entre 16 e 29 anos, en situación de desemprego e inscritas no sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
JUVENTAS Emprende
O programa concederá axudas económicas a mozos emprendedores, de entre 16 e 29 anos, que se atopen inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil e residan nun dos municipios cacereños detallados na Convocatoria, sempre que inicien e manteñan unha actividade profesional como autónomo, polo menos, durante 12 meses.
Máis información
Empresas
Mozos
26/11/2019 28/02/2020