Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Protección de Datos Garantía Xuvenil

Imagen lectura fácil Lectura fácil
EPÍGRAFE INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL - SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL
FINALIDADE
  • Gestionar el proceso de alta en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ). Otorgar, mantener, suspender o revocar el alta, así como gestionar el seguimiento del proceso.
  • Contar cun perfil básico de cada mozo rexistrado, que poderá ser complementado polas entidades colaboradoras (Artigo 88 da Lei 18/2014), conforme á avaliación dos atributos definidos a nivel de cada acción ou medida do Catálogo único de actuacións desenvolvido no Plan Nacional de Implantación da Garantía Xuvenil. Así mesmo, informámosche de que en base a ese posible perfil tomásense decisións automatizadas.
  • Facilitar aos suxeitos contemplados nas letras a), b), c) e d) do artigo 88 da Lei 18/2014 como entes que desenvolverán a atención aos usuarios beneficiarios do SNGJ, a información necesaria para a elaboración dos itinerarios e a comprobación do cumprimento dos requisitos esixibles de conformidade ao contido das convocatorias e das accións que poidan desenvolver.
  • Envío de campañas de comunicación de difusión de programas educativos, formativos e de emprego no marco do SNGJ, a condición de que o aceptaches expresamente a través da casa habilitada para o efecto.
LEGITIMACIÓN
  • Cumprimento dunha obrigación legal (Lei 18/2014, de de 15 outubro, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia).
  • Consentimento do interesado, no caso de que aceptes a recepción de campañas de comunicación de difusión de programas educativos, formativos e de emprego no marco do SNGJ, a condición de que o aceptaches expresamente a través da casa habilitada para o efecto.
DESTINATARIOS

Entidades colaboradoras das accións que forman parte do SNGJ (Artigos 88, 103 e 111. g) da Lei 18/2014).

DEREITOS

Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, tal y como se explica en la información adicional.

PROCEDENCIA

Os datos proceden dos propios interesados inscritos no SNGJ, no entanto, os mesmos poderán ser complementados polas entidades colaboradoras que forman parte do SNGJ (Artigo. 88 da Lei 18/2014).

INFORMACIÓN ADICIONAL Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos picando aquí.