Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

ReferNET

ReferNet é unha rede creada en por 2002 o Cedefop, Centro Europeo para o Desenvolvemento da Formación Profesional,  para dar resposta á crecente demanda de información no ámbito da formación profesional e facilitar a análise e a comparación das políticas de formación profesional dos Estados membros da Unión Europea, Islandia e Noruega. Representa un sistema estruturado, descentralizado e interconectado para a recompilación, seguimento e difusión de información, que proporciona datos sobre os sistemas nacionais de formación profesional grazas aos coñecementos técnicos de organismos crave neste campo.

Funcións da Rede

 • Elaborar informes actualizados sobre os sistemas de formación profesional en Europa, a súa evolución e outros temas relacionados coas competencias profesionais e o mercado laboral.
  • Recompilación e presentación de datos e información periódica sobre asuntos e accións en materia formación profesional para os traballos e análises comparativas de temas de FP en Europa de Cedefop e as institucións europeas.
  • Desenvolvemento dos contidos de publicacións sobre os sistemas de formación profesional de Cedefop.
 • Elaborar artigos sobre temas de interese público e noticias nacionais e temas específicos relacionados coa formación profesional e o mercado de traballo de cada país.
 • Elaborar unha Base de datos bibliográfica en temas de formación profesional:
  • Referencias bibliográficas recollidas polos distintos organismos de coordinación da Rede ademais dos servizos de información do Cedefop ( Biblioteca e Documentación Vet-Bib ).
 • Difundir información e eventos relacionados coa formación profesional en Europa:
  • O Boletín de información e as Notas breves do Cedefop en varios idiomas. Cedefop ofrece, ademais, a posibilidade de subscribirse a un servizo de alertas de correo electrónico para estar ao día das publicacións en materia de FP nos distintos Estados membro, Noruega e Islandia.
  • Eventos que se celebran nos países socios da rede no ámbito da educación e formación profesional.
 • Dar visibilidade ás accións de formación profesional entre os cidadáns e interesados na formación profesional en Europa.

Vídeo promocional e conmemorativo do Décimo Aniversario da Rede

Coordinación da Rede

O traballo de ReferNet coordínase desde Cedefop coas organizacións de cada Estado participante. Trabállase conforme a plans anuais de traballo, definidos en base ao acordo de asociación entre o Cedefop e a organización coordinadora da Rede en cada país participante.

Máis información: refer@cedefop.europa.eu

Twitter: @Cedefop

En España, ReferNet no período 2016-2019 apóiase na Fundación Estatal para a Formación no Emprego.

Máis información: refernet@fundae.es  

Espazo web: www.refernet.es

Twitter: @Refernet_é 

ReferNet facilita e actualiza información no ámbito da formación profesional. Esta información estrutúrase e adáptase aos diferentes soportes ou medios de información propostos por Cedefop o que facilita a comparación e a análise dos sistemas de formación profesional dos países que conforman a rede europea.

As actividades de ReferNet-España desenvólvense no marco dos plans de traballo acordados anualmente entre o SEPE e  o Cedefop para a rede:

 • Compilación e envío a Cedefop de información  en temas de FP e progresos realizados en liña cos compromisos do Comunicado de Bruxas así como investigacións máis recentes en materia de formación profesional en España. Baseándose nos informes dos distintos Estados membro da Unión, o Cedefop publica informes comparativos sobre temas de interese como os beneficios da formación profesional, transición ao mercado de traballo ou outros relacionados).
 • Elaboración del Informe de país de la serie del Cedefop "VET in Europe: country report" que ofrece una descripción del sistema de educación y formación profesional a partir de una selección de la información sobre determinados aspectos: la evolución de la política de FP, el diseño de las cualificaciones y programas de formación profesional y de otros informes y publicaciones de Cedefop relacionados con la FP.
 • Contribución al desarrollo de la base de datos bibliográfica del Cedefop a través de la selección e indexación de material publicado en España en materia de formación profesional, con especial atención a monografías, artículos, informes de investigación, documentos electrónicos, sitios, etc.
 • Difusión de concursos públicos, oportunidades de empleo e información del Cedefop en materia de formación profesional y empleo.
 • Difusión de eventos en FP en España e a Unión Europea dos membros da rede europea e do Consorcio nacional.
 • Colaboración con la unidad nacional de Eurydice en la información proporcionada por la Eurypedia (European Encyclopedia on National Education Systems) sobre la estructura del sistema educativo y de formación profesional en España.