Sede electrónica

Coordinadores Territoriais

Imagen lectura fácil Lectura fácil

 

Os directores provinciais nas comunidades autónomas uniprovinciales serán os Coordinadores Territoriais. Nas comunidades autónomas pluriprovinciales, o Director/a Xeneral designará a un dos  directores provinciais do Servizo Público de Emprego Estatal como Coordinador Territorial.

O Coordinador Territorial é o responsable, no seu caso, de coordinar a actuación dos directores provinciais da respectiva comunidade autónoma e de representar ao Servizo Público de Emprego Estatal ante a Administración da comunidade autónoma correspondente. Así mesmo, e previa delegación do Director/a Xeneral, o Coordinador Territorial representaralle nos órganos e coas funcións que se lle atribúan.