Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Subdirección Xeral de Xestión Financeira

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Subdirector Xeral:
D. Jaime Noguerales Wandelmer

C/ .Condesa de Venadito, 9 - 28027 - Madrid .
Teléfono: 91 275 16 03 / 04
Fax: 91 585 98 86

 

Con nivel orgánico de Subdirección Xeral e dependencia directa do Director/a Xeneral do Servizo Público de Emprego Estatal, corresponden a esta unidade as seguintes

Funcións:

 a) Efectuar a preparación e seguimento dos contratos administrativos e contratos privados que celebre o Servizo Público de Emprego Estatal, así como o inventario mobiliario e inmobiliario.

b) O exercicio das funcións relativas á xestión orzamentaria, contable e financeira do Servizo Público de Emprego Estatal.

c) Preparar e confeccionar o anteproxecto de orzamentos de ingresos e gastos, tramitar os expedientes de modificacións orzamentarias e realizar o seguimento da execución do orzamento.

d) Efectuar a xestión e control da contabilidade á que está suxeita a execución do orzamento aprobado, así como a preparación da conta anual de liquidación.

e) Xestionar a tesouraría, habilitando os pagos do exercicio da actividade institucional financiada co orzamento autorizado, así como supervisar todas as contas coas que opera o organismo.

f) Realizar a coordinación financeira e de xestión das axudas de fondos de procedencia europea, garantindo a presentación das xustificacións das accións realizadas, correspondentes a formas de intervención comunitaria de titularidade do Servizo Público de Emprego Estatal, así como o seguimento do cofinanciamento europeo.

g) En relación coas comunidades autónomas corresponde a esta Subdirección Xeral o exercicio da coordinación financeira dos créditos das subvencións xestionadas, distribuídos anualmente pola Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais, mediante a aplicación dos criterios obxectivos de distribución ás dotacións orzamentarias a tal fin habilitadas, así como a tramitación económica-administrativa dos regulamentarios libramientos de fondos.

h) O control e seguimento financeiro-orzamentario dos convenios de colaboración que subscriba o organismo.

i) Establecer o plan de necesidades de medios materiais e a súa asignación e distribución.