Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Subdirección Xeral de Relacións Institucionais e Asistencia Xurídica

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Subdirector/a Xeneral:
Dna. María Antonia Agudo Riaza

C/.Condesa de Venadito, 9-28027-Madrid.
Teléfono: 91 585 97 56
Fax: 91 585 98 19/ 91 585 98 09

 

Con nivel orgánico de Subdirección Xeral e dependencia directa do Director/a Xeneral do Servizo Público de Emprego Estatal, corresponden a esta unidade as seguintes

Funcións:

  1. Realizar as funcións de unidade de apoio á Dirección Xeral.
  2. Garantir a aplicación das competencias do Servizo Público de Emprego Estatal nas materias que requiran a coordinación e colaboración cos Servizos Públicos de Emprego das comunidades autónomas tanto no relativo á coordinación entre políticas activas e prestacións por desemprego, como no relacionado co Programa Anual de Traballo do Sistema Nacional de Emprego e cos Plans de Execución da estratexia Europea para o Emprego, así como calquera outra medida de cooperación coas mesmas.
  3. Programar de forma coordinada, desenvolver, controlar e efectuar o seguimento das actividades de representación institucional do Servizo Público de Emprego Estatal, asegurando a colaboración e coordinación cos interlocutores sociais, outras administracións ou entidades, así como a adecuada presenza do Organismo en institucións e eventos, de ámbito nacional e internacional.
  4. As relacións internacionais do Servizo Público de Emprego estatal, así como a súa planificación e seguimento.
  5. A emisión de informes xurídicos sobre normas e proxectos e a coordinación dos proxectos normativos do organismo.
  6. A coordinación e o apoio técnico xurídico ás distintas unidades do Servizo Público de Emprego Estatal, a tramitación e resolución de consultas xurídicas, así como a salvaguardia da adecuada cobertura legal e defensa dos intereses do organismo e da eficacia xurídica dos actos realizados.
  7. Informar e dar asistencia técnica ao Consello Xeral e a Comisión Executiva Central do Servizo Público de Emprego Estatal, e aos órganos do Sistema Nacional de Emprego que corresponda.
  8. Coordinar e desenvolver as accións e canles de comunicación institucional do Servizo Público de Emprego Estatal e en particular a proposta, coordinación e seguimento do plan de publicidade e de publicacións, así como a páxina web do organismo.
  9. La Coordinación y seguimiento de todos los convenios de colaboración que suscriba el organismo.