Sede electrónica

Necesidades formativas das ocupacións

O Observatorio das Ocupacións do SEPE realiza a prospección e detección de necesidades formativas do sistema produtivo partindo da identificación de ocupacións que a curto e medio prazo ofrecen mellores perspectivas laborais. O fin é detectar posibles carencias formativas para poder anticiparse ás necesidades de cualificación futuras.
Presentamos, de cada ocupación analizada, as necesidades de formación en competencias técnico profesionais, as necesidades en competencias transversais, as actividades económicas onde se contratan estas ocupacións, a situación da ocupación no mercado de traballo e a distribución territorial. Tamén atoparás nos Informes completos as necesidades de formación das Familias Profesionais.

Busca unha ocupacióne coñece as competenciasrequiridas para desempeñala

Escribe unha ocupación e descobre as competencias que se demandan actualmente para a súa desempeño

¿No encuentra la ocupación que busca?

Consulta en os INFORMES completos as necesidades formativas de todas as ocupacións con mellor situación no mercado de traballo analizadas, así como asnecesidades formativas das Familias Profesionais.