Sede electrónica

Boletín trimestral do mercado de traballo (BTM)

Información trimestral de mercado de traballo do Observatorio das Ocupacións do *SEPE. Datos a nivel nacional e territorial (provincias e comunidades autónomas) e segundo colectivos especiais de emprego -mulleres, novas, estranxeiros, maiores de 45 anos, persoas con discapacidade-. Contén indicadores de paro e contratos, de afiliación á Seguridade Social e da Enquisa de Poboación Activa, xunto coa normativa relevante en materia de emprego e formación do Boletín Oficial do Estado.

Período