Sede electrónica

Referentes mensuais e anuais (desde 2014 ) de información do mercado de traballo (RMT)

Información mensual e anual de mercado de traballo do Observatorio das Ocupacións do SEPE a nivel estatal con indicadores de paro, contratos e afiliación á Seguridade Social.

Período