Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Cobro l'atur i vull muntar un negoci, quines despeses puc al·legar com a inversió necessària per capitalitzar la prestació?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Si vols capitalitzar la prestació per desocupació per emprendre un negoci, s'entén com a inversió tot despesa que efectuïs per adquirir béns o drets que integrin el patrimoni del negoci com a part de l'actiu (per exemple un immoble, maquinària o equips informàtics, mobiliari, mercaderies, lísing, etc...) i que siguin necessaris per a l'engegada de l'activitat.

Podràs destinar la prestació capitalitzada a les despeses per posar en funcionament el negoci, així com al pagament de les taxes i tributs.

També pots destinar fins a el 15 % de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de serveis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat que va a emprendre.

A més, es consideren una inversió les despeses previstes durant els tres primers mesos de funcionament: càrregues tributàries, lloguer, condicionament del local, etc.

Més informació en Capitalitza la teva prestació.