Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Si percebo el pagament únic i em va malament en la nova activitat que emprenc, podria tornar a cobrar l'atur i se'm descomptaria el ja percebut?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

En cas que se t'hagués abonat l'import total de la prestació contributiva, bé en un sol pagament, bé en pagaments mensuals per a la subvenció de quotes de Seguretat Social, es considera que la prestació està esgotada. Encara que et donessis de baixa en l'activitat empresa, no tindries dret a percebre-la de nou.

En el cas que no se t'hagués abonat la totalitat de la prestació contributiva i quedés un romanent, podràs reprendre la prestació pendent de percebre una vegada que hagi transcorregut un temps equivalent al que hauries cobrat de prestació si no l'haguessis capitalitzat, és a dir, si l'haguessis percebut per mensualitats.

Podràs reprendre la prestació, sempre que es compleixin la resta de requisits, en els següents suposats:

  • Si el treball per compte propi ha estat inferior a 24 mesos, sent indiferent que t'hagis donat de alta com a persona treballadora per compte propi dins d'algun dels règims de la Seguretat Social.
  • Si la durada del treball per compte propi ha estat superior a 24 mesos i inferior a 60 mesos i justifiques haver-te donat de alta com a persona treballadora per compte propi en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar.

En els casos citats anteriorment, quan cessi l'activitat, podràs reprendre la prestació per desocupació prèvia sol·licitud. Si la presentes en el termini de 15 dies hàbils següents a partir del cessament en el treball per compte propi, el dret al cobrament naixerà a partir de l'endemà al cessament.

Si després del cessament en el treball per compte propi, tens dret a la protecció per cessament d'activitatpodràs triar entre percebre aquesta o reobrir la prestació per desocupació suspesa. Si optes per la prestació anterior, les cotitzacions que han donat lloc a la nova prestació (que no has triat) no podran tenir-se en compte per a l'accés a una prestació posterior.