Seu electrónica

Puedo pedir un incremento de la retención del IRPF sobre la prestación por desempleo?

Sí, pot sol·licitar un increment de la retenció de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) sobre la prestació per desocupació. Ha de sol·licitar-ho per escrit cinc dies abans d'acabar el mes anterior al cobrament de la nòmina. El nou tipus s'aplicarà fins a final d'any i en tant no renunciï per escrit o sol·liciti un nou tipus superior.

Tot això sense perjudici d'altres regularitzacions per canvis en les seves circumstàncies personals i familiars que determinin un tipus superior al sol·licitat.