Seu electrónica

Estic en excedència voluntària en la meva empresa. Puc cobrar l'atur?

Si en passar a la situació d'excedència voluntària en la teva empresa, sol·licites la prestació per desocupació, se't denegarà perquè no tens situació legal de desocupació.

Si estant en excedència voluntària, treballes en una altra empresa diferent i en finalitzar el teu contracte per causes alienes a la teva voluntat sol·licites la prestació per desocupació, podries tenir dret a la mateixa:

  • Si la durada de l'excedència voluntària no ha finalitzat quan es produeix la situació legal de desocupació. En aquest cas, si la durada de la prestació supera la de l'excedència, cobraràs la prestació fins que finalitzi aquesta excedència. En aquest moment la prestació se suspendrà, ja que has de sol·licitar la teva reincorporació a l'empresa i esperar la seva resposta. Si l'empresa manifesta la impossibilitat d'acceptar la teva reincorporació per falta de vacant adequada, o denega la mateixa en aquest moment però admet el reingrés en una data futura, podràs continuar percebent la prestació per desocupació fins avui de reincorporació a l'empresa o fins que la prestació finalitzi.
  • Si el termini de durada de l'excedència voluntària ja hagués transcorregut quan sol·licites la prestació per desocupació o no estigués previst un període mínim de durada de l'excedència concedida. En aquest cas, és obligatori sol·licitar primer el reingrés en l'empresa. Mentre l'empresa no et respongui, no és possible resoldre la sol·licitud de prestació per desocupació, per no tenir situació legal de desocupació. Si l'empresa respon que en aquest moment no et pots reincorporar, ja tindries situació legal de desocupació i es podria resoldre la teva sol·licitud de prestació.