Seu electrónica

Estic en excedència voluntària en la meva empresa. Puc cobrar l'atur?

Si en passar a la situació d'excedència voluntària en la seva empresa, sol·licita la prestació per desocupació, se li denegarà perquè no té situació legal de desocupació.

Si estant en excedència voluntària, treballa en una altra empresa diferent i en finalitzar el seu contracte per causes alienes a la seva voluntat sol·licita la prestació per desocupació, podria tenir dret a la mateixa:

  • Si la durada de l'excedència voluntària no ha finalitzat quan es produeix la situació legal de desocupació. En aquest cas, si la durada de la prestació supera la de l'excedència, cobrarà la prestació fins que finalitzi aquesta excedència. En aquest moment la prestació se suspendrà, ja que ha de sol·licitar la seva reincorporació a l'empresa i esperar la seva resposta. Si l'empresa manifesta la impossibilitat d'acceptar la seva reincorporació per falta de vacant adequada, o denega la mateixa en aquest moment però admet el reingrés en una data futura, podrà continuar percebent la prestació per desocupació fins avui de reincorporació a l'empresa o fins que la prestació finalitzi.

 

  • Si el termini de durada de l'excedència voluntària ja hagués transcorregut quan sol·licita la prestació per desocupació o no estigués previst un període mínim de durada de l'excedència concedida. En aquest cas, és obligatori sol·licitar primer el reingrés en l'empresa. Mentre l'empresa no li respongui, no és possible resoldre la sol·licitud de prestació per desocupació, per no tenir situació legal de desocupació. Si l'empresa respon que en aquest moment no es pot reincorporar, ja tindria situació legal de desocupació i es podria resoldre la seva sol·licitud de prestació.