Seu electrónica

Compatibilitats i Incompatibilitats

Compatibilitats

Serà compatible amb la realització d'un altre treball per compte d'altri a temps parcial. En aquest cas, de la seva quantia no es deduirà la part proporcional al temps treballat.

Con otras prestaciones económicas de la Seguridad Social que hubieran sido compatibles con el trabajo en el que se aplica el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.

Incompatibilitats

Amb la percepció de prestacions o subsidis per desocupació, amb la prestació per cessament d'activitat i amb la renda activa d'inserció.

Amb l'obtenció d'altres prestacions econòmiques de la Seguretat Social, tret que aquestes haguessin estat compatibles amb el treball en el qual s'aplica el Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació.

Amb l'accés a un altre Mecanisme XARXA. La persona treballadora podrà triar, si escau.

Amb la realització de treball per compte propi o per compte d'altri a temps complet.