Sede electrónica

Se a miña empresa inclúeme nun ERTE de suspensión ou de redución de xornada, ten que darme de baixa en Seguridade Social durante a medida de regulación de emprego?

En caso de suspensión por ERTE, a súa relación laboral non se atopa finalizada, senón suspendida, polo que a empresa non ten que darlle de baixa. Si comunicará á Seguridade Social, á Tesouraría, o cambio na actividade.
Igualmente, nos supostos de redución de xornada por procedemento de regulación temporal de emprego, a empresa está obrigada a manterlle de alta en Seguridade Social. Á Seguridade Social comunicaráselle o cambio na actividade, indicando a porcentaxe de actividade que teña agora.

No entanto, para temas relacionados coa afiliación á Seguridade Social pode informarse a través do número de teléfono 901 50 20 50 , ou na páxina www.seg-social.es.

Máis información sobre prestacións de desemprego por procedementos de regulación de emprego en: “Afectoume un ERE ou un ERTE".