SE A MIÑA EMPRESA INCLÚEME NUN ERTE DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO OU DE REDUCIÓN DE XORNADA, TEN QUE DARME DE BAIXA EN SEGURIDADE SOCIAL DURANTE A REGULACIÓN?

Se a súa empresa inclúelle nun procedemento de regulación de emprego ten que darlle de baixa na Seguridade Social unicamente se é regulación de emprego de extinción da relación laboral.

No caso de suspensión, a súa relación laboral non se atopa finalizada, senón suspendida, polo que a empresa non ten que darlle de baixa.

Igualmente, nos supostos de redución de xornada autorizada por procedemento de regulación de emprego, a empresa está obrigada a manterlle de alta en Seguridade Social.

No entanto, para temas relacionados coa afiliación á Seguridade Social pode informarse a través do número de teléfono 901 50 20 50, ou na páxina www.seg-social.es.

Máis información sobre prestacións de desemprego por procedementos de regulación de emprego en: “Afectoume un ERE ou un ERTE".