Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Por que causas pódese extinguir o meu paro?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

As causas de extinción da prestación por desemprego son:

  • A realización dun traballo por conta allea de duración igual ou superior a meses. 12 Se ao terminar a relación laboral, apróbaseche unha nova prestación, poderás optar entre renovar a prestación que estabas a percibir (polo período que che quedaba e as bases e tipos que che correspondían) ou percibir a prestación que as novas cotizacións efectuadas orixinasen. Se elixes a prestación anterior, as cotizacións que xerasen a prestación que non elixiches, non poderán terse en conta para aprobarche unha prestación posterior. É o que se chama dereito de opción.
  • O esgotamento do período de prestación.
  • A imposición de sancións por infraccións leves, graves e moi graves nos termos previstos na Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social.
  • A realización dun traballo por conta propia de duración igual ou superior a meses, 60 se es unha persoa traballadora por conta propia que se dá de alta no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos, ou no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores do Mar.
  • O cumprimento da idade ordinaria de xubilación. Se non reúnes o período de cotización esixido para xubilarche, poderás seguir percibindo a prestación ata que cumpras este requisito.
  • Pasar a ser pensionista de xubilación ou de incapacidade permanente nos graos de incapacidade permanente total para a profesión habitual, incapacidade permanente absoluta para todo traballo ou gran invalidez. Nestes casos de invalidez poderás optar pola prestación máis favorable.
  • O traslado de residencia ao estranxeiro para buscar ou realizar un traballo, ou para perfeccionamento profesional ou cooperación internacional, por un período continuado igual ou superior a meses. 12 Se salgues ao estranxeiro por razóns distintas ás anteriores, a prestación extinguirase se permaneces no estranxeiro máis de días.. 90
  • A renuncia voluntaria á prestación.
  • O falecemento da persoa beneficiaria.