Sede electrónica

Incompatibilidades e causas de suspensión e extinción do dereito

Nesta sección atopará resposta ás preguntas máis frecuentes respecto das incompatibilidades e causas de suspensión e extinción do dereito á prestación ou subsidio por desemprego: