Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Ingresei en prisión, podo seguir cobrando as prestacións por desemprego? Pode cobrar o meu cónxuxe por min?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Se ingresaches en prisión hai que distinguir se a prisión é de forma preventiva ou provisional, ou pola contra, o teu ingreso en prisión é para cumprir condena.

Se é prisión preventiva ou provisional non se interrompe a prestación ou subsidio por desemprego que estabas a percibir antes de ingresar en prisión. No entanto, deberás comunicalo ao Servizo Autonómico de Emprego.

Se o teu ingreso en prisión é por cumprimento de condena, suspenderanse as prestacións por desemprego durante o tempo da condena, salvo no caso de que teñas responsabilidades familiarese non dispoñas de ningunha renda familiar cuxa contía supere o Salario Mínimo Interprofesional (SMI),  neste caso podes solicitar a continuidade da súa percepción, a través dun dos seguintes medios:

  • Si dispones de certificado digital, DNI electrónico o usuario y contraseña cl@ve puedes presentar la solicitud:
  • Presencialmente na túa oficina de prestacións, pedindo cita previa. A cita previa podes solicitala a través de a sede electrónica do SEPEou no número de teléfono 919 26 79 70 (servizo 24 horas). Neste caso, pode presentar a solicitude  unha persoa autorizada, achegando o impreso de continuidade debidamente cuberto e asinado por ti, xunto á correspondente autorización e fotocopia do DNI/NIE teu e o da persoa autorizada.
  • Tamén podes presentar a solicitude de continuidade do dereito do cobro nos rexistros de calquera órgano administrativo que pertenza á Administración Xeral do Estado, á da súa Comunidade Autónoma, á dalgunha das entidades que integran a Administración Local, nas oficinas de correos ou en calquera outro rexistro que establezan as disposicións vixentes.

Tanto se o ingreso é en prisión preventiva coma se o é para cumprir condena e recoñecer o dereito a continuar percibindo a prestación, se o seu pago estaba domiciliado nunha conta da que es titular seguirás cobrando do mesmo xeito sen ter que realizar máis trámites. Pero se cobrabas por portelo, deberás autorizar mensualmente a algunha persoa para que cobre no teu lugar, achegando o DNI/NIE de ambos e a solicitude de autorización asinada por ti e pola persoa autorizada.

En ambos os casos, se cando ingresaches en prisión estabas a percibir o subsidio, poderás solicitar a súa prórroga no prazo de días 15 hábiles desde que finalice o período recoñecido, no caso de que póidache corresponder.

Durante o cumprimento de condena, non se che recoñecerán novos dereitos, aínda que teñas responsabilidades familiares. Por tanto, se cobrabas a prestación por desemprego de nivel contributivo cando ingresaches en prisión e esgótala estando nesa situación, non terás dereito ao recoñecemento do subsidio por esgotamento da mesma.

En todo caso, estás obrigado a comunicar a túa situación a o Servizo Autonómico de Emprego.