Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Mentres cobro o paro ou o subsidio, podo realizar algunha colaboración en radio, prensa, conferencias, etc. pola que me paguen?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

As colaboracións en prensa, radio, etc., mentres estás a cobrar a prestación por desemprego ou o subsidio por desemprego non obrigan a darse de alta nalgún dos réximes da Seguridade Social.

Aínda que as realices esporadicamente, debes comunicar ditas actividades ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) para que suspenda a prestación polo período que corresponda ás mesmas.

Debes facelo no quince días seguintes de percibir os ingresos:

  • Na oficina de emprego do seu domicilio previa pedimento de cita en www.sepe.es ou por teléfono .

A duración da actividade será a que declares ou xustifiques documentalmente, salvo que non sexa posible dita xustificación, nese caso, calcularanse os días dividindo a retribución percibida entre a base máxima de cotización fixada para as persoas traballadoras autónomas.