Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

É compatible co paro cobrar axudas de custo por asistencia como conselleiro ou conselleira á xunta dunha sociedade?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Se estás a percibir a prestación por desemprego, esta é compatible co cobro de cantidades ou axudas de custo pola mera asistencia como conselleiro ou conselleira á xunta dunha sociedade, a condición de que este cargo non comporte outras funcións que supoñan a realización dunha actividade laboral e aínda que esta non implique darse de alta obrigatoriamente nalgún dos réximes da Seguridade Social.

As contías percibidas considéranse rendas no caso das persoas beneficiarias de subsidio e poderían ocasionar a suspensión ou extinción do este subsidio se se supera o limiar de rendas do 75 % do salario mínimo interprofesional (contías para este ano), excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias.