COBRANDO UNHA PENSIÓN DE INVALIDEZ, PODO COBRAR O PARO Á VEZ SE ME QUEDEI SEN TRABALLO E TEÑO COTIZACIÓNS SUFICIENTES?

A prestación por desemprego é compatible co cobro da pensión de invalidez permanente total para a profesión habitual que, á súa vez, fose compatible co traballo que orixinou dita prestación.

Se cotizou por desemprego 360 días ou máis, por realizar traballos compatibles coa pensión de invalidez, e cumpre o resto de requisitos esixidos, poderá acceder á prestación por desemprego e percibila simultaneamente coa de invalidez.

Pode solicitar a prestación por desemprego: