PODO COBRAR PARO E ASINAR UN CONTRATO MERCANTIL QUE NON COTIZA Á SEGURIDADE SOCIAL E RETRIBÚESE SÓ MEDIANTE COMISIÓNS?

Non é compatible, posto que as prestacións e subsidios por desemprego son incompatibles co traballo por conta propia, aínda que a súa realización non implique darse de alta obrigatoriamente nalgún dos réximes da Seguridade Social, e independentemente da contía das retribucións.