Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Seguirei cobrando o paro ao cumprir a idade para xubilarme?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

O dereito á prestación por desemprego extínguese por pasar a ser pensionista de xubilación. Se ao cumprir a idade de xubilación, non reúnes os requisitos esixidos para cobrar a dita pensión, poderás continuar cobrando a prestación por desemprego, sempre que presentes unha certificación expedida polo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). Isto non se aplicará no caso de que se trate de supostos de suspensión ou redución de xornada por ERTE.

A prestación por desemprego pódese percibir á vez que a pensión de xubilación parcial ou unha pensión de xubilación recoñecida nun sistema distinto ao español.

Nestes casos, se a prestación que percibes é un subsidio por desemprego, a compatibilidade estará condicionada a que sigas carecendo de rendas propias mensuais de calquera natureza superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional(SMI), excluída a parte proporcional das pagas extraordinarias (o importe da pensión, con prorrata de pagas extraordinarias, teríase en conta como renda). Ademais debes seguir acreditando, no seu caso, responsabilidades familiares, excepto no caso de que se trate dun subsidio para maiores de anos 52 (non esixe cargas familiares).

Poderás comunicar a túa xubilación na oficina de prestacións do teu domicilio previa pedimento de cita a través de Internetou na sede electrónicado Servizo Público de Emprego Estatal se dispós de certificado dixital, DNI electrónico ou usuario e contrasinal Cl@ve.