Sede electrónica

Podo renovar o paro entre contratos de curta duración? Sería mellor acumular períodos para unha nova prestación?

Cando finalices un contrato inferior a un ano e a túa prestación contributiva non se atope esgotada, poderás solicitar a continuaciónda mesma, o que suporá o dereito a percibir a prestación polo período que reste e coas bases e topes que correspondesen no momento da suspensión.

As cotizacións realizadas polo teu último traballo non afectan á duración da prestación que tes recoñecida, pero si se terán en conta para o acceso a unha prestación posterior.

Non terás dereito a unha nova prestación por desemprego ata que se produza a extinción da prestación anterior, entre outras causas, porque se esgote ou por realizar traballos por conta allea de, polo menos, 360 días.

Con todo, se tes contratos inferiores a días, 360 pero entre eles non solicitas a continuación da prestación, unha vez que acredites ter 360 días en total instaráseche a optar entre a prestación nova e a que tiñas suspendida. Se optas por renovar a que tiñas anteriormente, non perdes as novas cotizacións, pero se optas pola nova, a anterior extinguirase.

A decisión sobre renovar ou acumular períodos dependerá das túas circunstancias persoais e familiares. Deberás ter en conta o tempo que che quede por percibir da prestación suspendida, canto vaias tardar en empezar a traballar de novo, a duración do futuro contrato e a comparación entre o importe que percibes pola prestación actual e o que poderías percibir por unha nova.