Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Cobro prestación/subsidio por desemprego, teño que suspendelas se realizo traballos incluídos no Sistema Especial Agrario da Seguridade Social?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Debes comunicar as situacións incompatibles coa prestación contributiva ou co subsidio por desemprego: actividades agropecuarias por conta propia, actividades por conta allea, así como as rendas derivadas das este actividades, no caso do subsidio.

Con todo, existen certas particularidades no que respecta aos traballos agrícolas, xa que as altas en traballos do Sistema Especial Agrario (SEASS):

  • Se se producen en tipos de contratos fixos, darán lugar á baixa na prestación.
  • Se se producen en tipos de contratos eventuais, procederase á súa regularización por parte da súa oficina de prestacións sobre a base da información que reciba da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, polo que, ao mes seguinte da realización das este xornadas verás a túa prestación regularizada en función do total de xornadas, sumada a parte proporcional de descansos e vacacións (aplícase un factor multiplicador de , 1 337 sobre cada xornada traballada).

Froito desa regularización xéranse cobros indebidos que se compensarán na nómina posterior, e no caso de quedar esgotada a prestación, seranche reclamados no procedemento correspondente.

Se se comproba que cando abóenche o mes seguinte ao da realización de xornadas como eventual, non figuran os cobros indebidos que arriba se mencionan, deberás acudir á súa oficina de prestacións, previa solicitude de cita ou chamando por teléfono , para informar os traballos agrícolas realizados.