COBRO SUBSIDIO DE MAIOR DE ANOS, 55 DEIXAREI DE COBRALO CANDO CUMPRA A IDADE PARA XUBILARME ANTICIPADAMENTE?

Se está a cobrar o subsidio de maiores de anos 55 e cumpre a idade para xubilarse anticipadamente, de oficio vaise a modificar a duración do seu subsidio para que teña a posibilidade de seguir cobrándoo ata que cumpra a idade ordinaria de xubilación.