Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Cobrarei paro ou subsidio se teño accións ou participacións nunha sociedade mercantil para a que non realizo actividade algunha?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

A percepción dunha prestación contributiva é compatible coa titularidade de accións ou participacións dunha sociedade mercantil.

Se estás a percibir o subsidio por desemprego, será compatible se segues sen superar o límite individual de rendas, é dicir, que os teus ingresos non sexan superiores ao 75 % do salario mínimo interprofesional (SMI), excluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias (contías para este ano), nas que se incluirían os rendementos derivados da titularidade desas accións ou participacións. Ademais, deberás seguir xustificando as responsabilidades familiaresque se tiveron en conta, no seu caso, para acceder ao subsidio.