Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Cotización prestación

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Mentres esteas a percibir a prestación por desemprego, o ingreso das cotizacións á Seguridade Social realízao o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE). Este asume a achega empresarial e descontarache do importe da súa prestación o 100 % da cota que lle corresponda.

Se accediches á prestación pola extinción do teu contrato de traballo, cotizará á Seguridade Social polas continxencias comúns de: xubilación, invalidez permanente, morte e supervivencia, incapacidade temporal, protección á familia e asistencia sanitaria. Non cotizará por desemprego, accidente de traballo e enfermidade profesional, Fondo de Garantía Salarial e Formación Profesional.

A base de cotización á Seguridade Social da prestación por desemprego será a mesma que a base reguladora desta, independentemente dos topes que se apliquen á contía mensual da este prestación.

Se es unha persoa traballadora por conta allea agraria fixa ou fixa descontinua, o SEPE faise cargo do 73 , 50 % da achega á Seguridade Social que che corresponda a ti, polo que non se che descontará da prestación.

Se renovas a prestación tras suspendela ou optas por unha nova prestación que se puido xerar, as bases de cotización son as da prestación que se renova ou as da nova, respectivamente.