Sede electrónica

Se non comunico a miña colocación estando a cobrar unha prestación, que ocorre? Non ten xa esa información o Servizo Público de emprego Estatal?

Como persoa beneficiaria de prestacións por desemprego ten obriga de comunicar a súa colocación ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), independentemente de que poida coñecerse por outros medios. A empresa que asina o contrato non ten obriga de informar respecto diso.

A consecuencia de non comunicar a colocación podería ser a perda da prestación por unha sanción.

Pode comunicarnos a súa baixa na prestación a través de Internet en www.sepe.es. Para iso necesita certificado dixital, DNI electrónico ou usuario e contrasinal cl@ve. Tamén pode comunicalo por teléfono , así como na oficina de emprego que lle corresponda polo seu domicilio.