OBRIGACIÓNS, INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

Nesta sección atopará resposta ás preguntas máis frecuentes respecto de obrigacións, infraccións e sancións: