Sede electrónica

Estou a cobrar o paro e recibín unha carta na que me indican que me iniciaron un procedemento sancionador por incumprir as miñas obrigas e unha suspensión cautelar do pago. Que debo facer?

Se non está de acordo con a infracción que lle comunican na carta e a proposta de sanción, pode presentar na oficina de emprego un escrito de alegacións.

Para presentalo ten un prazo de quince días hábiles desde o día seguinte á notificación da comunicación da sanción e pode achegar a documentación que considere oportuna para apoiar as súas alegacións.

Posteriormente, o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) ditará unha resolución estimando ou non ditas alegacións.

Contra esta resolución, poderá presentar escrito de reclamación previa no prazo dun mes desde a notificación da este resolución.

Se finalmente, non está tampouco de acordo con a resolución da reclamación previa, poderá interpor unha demanda ante o Xulgado do Social.

No caso de estar conforme desde o principio coa infracción e a proposta de sanción, pode deixar transcorrer o prazo de quince días hábiles mencionado no primeiro parágrafo sen presentar alegacións e esperar a que termine o procedemento por resolución administrativa.

Máis información en: Obrigas, infraccións e sancións.