A EMPRESA DEBE ENVIAR O CERTIFICADO DE EMPRESA AO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL SE A PERSOA TRABALLADORA CAUSA BAIXA VOLUNTARIA?

Si, con independencia de que formule ou non solicitude de prestación por desemprego e de que esta sexa, no seu caso, denegada por non estar en situación legal de desemprego.

Aínda que a persoa traballadora cause baixa voluntaria, a empresa debe enviar o certificado de empresa, con independencia de que presente ou non solicitude de prestación por desemprego e de que esta sexa, no seu caso, denegada por non estar en situación legal de desemprego.

Más información sobre el envío de certificado de empresa en: “Certificado de empresa".