Sede electrónica

A empresa debe enviar o certificado de empresa ao Servizo Público de Emprego Estatal se a persoa traballadora causa baixa voluntaria?

Si, con independencia de que formule ou non solicitude de prestación por desemprego e de que esta sexa, no seu caso, denegada por non estar en situación legal de desemprego.

Aínda que a persoa traballadora cause baixa voluntaria, a empresa debe enviar o certificado de empresa, con independencia de que presente ou non solicitude de prestación por desemprego e de que esta sexa, no seu caso, denegada por non estar en situación legal de desemprego.

Máis información sobre o envío de certificado de empresa en: “Certificado de empresa".