Sede electrónica

Remisión electrónica de datos de traballadores (CERTIFIC@ 2 )

Nesta sección atopará resposta ás preguntas máis frecuentes respecto da Remisión electrónica de datos de traballadores (CERTIFIC@ 2 ):