CAL É O RESGARDO OU XUSTIFICANTE QUE EMITE A APLICACIÓN CERTIFIC@2 TRAS O ENVÍO DE FICHEIROS XML?

Tanto nas comunicacións de períodos de actividade como de certificados de empresa e das altas en prestacións por ERE, o Servizo Público de Emprego estatal (SEPE) notifica na dirección de correo electrónico correspondente ao usuario ou usuaria que realiza o envío, unha mensaxe que conterá o identificador da comunicación xunto cun ficheiro de resposta en formato XML.

A estrutura do ficheiro resposta é a seguinte:

  • Bloque de datos coa información da comunicación orixinal.
  • Bloque de datos co resultado do tratamento do ficheiro.
  • Pegada dixital do contido do ficheiro de resposta.

Esta pegada dixital actuará como asina e selo do SEPE, e serviralle como xustificante dos datos que remitiu no ficheiro.