Sede electrónica

Na Web do SEPE, que tipos de usuarios pódense utilizar?

Os tipos de usuarios que se poden utilizar na Web do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) son:

  1. Para acceso a Certific@ 2 (empresas): Poden ser de dous tipos:
  • Usuario principal (ou autorizado): os específicos de empresas, que se corresponden co CIF ou NIF autorizados na aplicación Contrat@2.
  • Usuario asociado: cualquiera con autorización de dos o más empresas para gestionar sus comunicaciones.
  1.  
  2. Para acceso á Web do SEPE: Calquera cidadán, cidadá ou empresa que se dea de alta a si mesmo a través da Web; só terá acceso ao momento de encontro. Este usuario non é válido para acceder a Certific@2.