?C?MO CUMPRIMENTO O CERTIFICADO DE EMPRESA SE NO ?LTIMO CONTRATO MODIFICOUSE A XORNADA DE TRABALLO?

Vostede deberá certificar a última situación na que cesa a persoa traballadora, por tanto, o tipo de contrato certificado será o que corresponde á súa situación legal, tanto se se modifica de parcial a completa coma se cámbiase de completa a parcial.

En canto ás bases de cotización, deberá certificar as bases reais do traballador ou traballadora dos últimos 180 días, salvo que a duración do contrato fose inferior.

Acceso a Certific@ 2.