Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Se cobro paro ou subsidio e a miña situación familiar cambia afecta o cambio ás prestacións?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Se varía o número de fillos ou fillas ao teu cargo mentres percibes a prestación por desemprego, podería afectar á súa contía, pois sería preciso revisar os topes mínimo e máximo da este contía. Se cambia a situación do teu cónxuxe, non afecta á prestación por desemprego. 

Se estás a percibir o subsidio por desemprego e prodúcese unha variación na situación das persoas que compoñen a súa unidade familiar (incluíndo o seu cónxuxe) por diversas causas (colocación ou desemprego, nacemento ou falecemento, entre outras), pode afectar o mantemento do subsidio se para acceder a el tiveches que demostrar responsabilidades familiares, ou mesmo pode supor a variación no tipo de subsidio que percibes se pasa de non ter cargas a telas nos doce meses seguintes ao feito causante do subsidio por desemprego.

É moi importante comunicar ao Servizo Público de Emprego Estatal os cambios que se produzan no número de membros da súa unidade familiar e na situación económica ou laboral de quen a compoñen para que se revise a nova situación e efectúense os axustes necesarios (por exemplo, un cambio da contía da prestación ou a baixa temporal no subsidio por perda de requisitos). 

Se estás a percibir un subsidio e non comunicas as variacións, podería ocasionarche un prexuízo importante, xa que se se detectasen, e como consecuencia delas, estiveses a percibir de forma indebida este subsidio, iniciaríase un procedemento sancionador por infracción grave que podería concluír coa súa extinción.