SUBCONTRATÁRONME POR MEDIO DUNHA EMPRESA DE TRABALLO TEMPORAL, CANDO A EMPRESA USUARIA PRESCINDA DOS MEUS SERVIZOS, TEÑO DEREITO A COBRAR O PARO?

Se se extingue a relación laboral coa Empresa de Traballo Temporal (ETT) por finalizar o contrato de posta a disposición na empresa onde traballa, considérase situación legal de desemprego.

Por tanto, se ademais cumpre o resto de requisitos necesarios para acceder ás prestacións por desemprego, poderá ter dereito ás mesmas.

Pode ampliar información sobre os requisitos de acceso á prestación contributiva picando aquí

Pode solicitar a prestación por desemprego:

  • Presencialmente: na oficina de emprego que lle corresponda segundo o seu domicilio, previa petición de cita en Internet ou chamando por teléfono .
  •  A través da Web do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), sempre que dispoña de certificado dixital, DNI electrónico ou usuario e contrasinal cl@ve.