SUBCONTRAT��RONME POR MEDIO DUNHA EMPRESA DE TRABALLO TEMPORAL, CANDO A EMPRESA USUARIA PRESCINDA DOS MEUS SERVIZOS, ?TE��O DEREITO A COBRAR O PARO?

Se se extingue a relación laboral coa Empresa de Traballo Temporal (ETT) por finalizar o contrato de posta a disposición na empresa onde traballa, considérase situación legal de desemprego.

Por tanto, se ademais cumpre o resto de requisitos necesarios para acceder ás prestacións por desemprego, poderá ter dereito ás mesmas.

Pode ampliar información sobre os requisitos de acceso á prestación contributiva picando aquí

Pode solicitar a prestación por desemprego:

  • Presencialmente: en la oficina de empleo que le corresponda según su domicilio, previa petición de cita en Internet o llamando por teléfono.
  •  A través de la Web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), siempre que disponga de certificado digital, DNI electrónico o usuario y contraseña cl@ve.