Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Cando teño que solicitar a prórroga do subsidio por desemprego?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Podes solicitar a prórroga sempre que non esgotases a duración máxima legalmente prevista para cada tipo de subsidio e manteñas os requisitos esixidos na solicitude.

A solicitude deberá formularse entre o día seguinte á data de esgotamento do período semestral e o quince días seguintes ao 10 día do mes no que non se cobrou.Transcorrido ese prazo o recoñecemento farase con efectos do día seguinte á data de solicitude, dándose por consumidos os días transcorridos desde o día seguinte ao do esgotamento do período semestral ata a data de solicitude, ambos inclusive.

Se as túas rendas ou a suma das túas rendas e as dos membros da túa unidade familiar dividida polo número de membros que a compoñen, ti incluído, non superaron en ningún mes, desde a solicitude do subsidio ou continuación ou desde a última prórroga presentada, o 75 % do SMI (contías para este ano), poderás tramitar a prórroga do subsidio a través de Internet na Sede Electrónicado Servizo Público de Emprego Estatal, sempre que dispoñas de certificado dixital, DNI electrónico ou usuario e contrasinal cl@ve.

Se non dispós de claves de acceso a Internet ou nalgún mes posterior á solicitude do subsidio ou da continuación ou desde a última prórroga presentada, as túas rendas, ou a suma das túas rendas e as dos membros da túa unidade familiar, dividida polo número de membros, ti incluído, superaron o citado importe, ou variaron os familiares a cargo, para realizar a solicitude deberás acudir á túa oficina de prestacións, previo pedimento de cita a través de Internetou chamando aos teléfonos fixos provinciais.

Podes obter máis información sobre subsidios e prestacións por desemprego na nosa web.