PAÍSES DA UNIÓN EUROPEA E DO ESPAZO ECONÓMICO EUROPEO

Países de la Unión Europea (UE): Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido*, Suecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Malta, Polonia, República Checa, Austria, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, Lituania, Portugal y Rumanía.

* O 31 de xaneiro de 2020 o Reino Unido ha deixado de ser un Estado membro da Unión Europea. Ata o 31 de decembro de 2020 establécese un período transitorio no que seguirán sendo de plena aplicación os Regulamentos Comunitarios de Coordinación en materia de Seguridade Social.

Países do Espazo Económico Europeo (EEE): Ademais dos citados anteriormente, Islandia, Liechtenstein e Noruega