Sede electrónica

Países da Unión Europea e do Espazo Económico Europeo

Países da Unión Europea (UE):Alemaña, Bélxica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Baixos, Suecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Malta, Polonia, República Checa, Austria, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, Lituania, Portugal e Romanía.

O 31 de xaneiro do 2020 Reino Unido deixou de ser formalmente un Estado Membro da Unión Europea, aínda que ata 31 o de decembro de mantívose 2020 a plena aplicación do acervo comunitario en materia de Seguridade Social.

O 24 de decembro asinouse o Acordo de Relación Futura ou Acordo de Comercio e Cooperación entre a UE e o Reino Unido, que entrou en vigor con carácter definitivo o 1 de maio de . 2021 (Ver información sobre o Brexit).

Países do Espazo Económico Europeo (EEE):Ademais dos citados anteriormente, Islandia, Liechtenstein e Noruega.