PAÍSES DA UNIÓN EUROPEA E DO ESPAZO ECONÓMICO EUROPEO

Países de la Unión Europea (UE): Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Malta, Polonia, República Checa, Austria, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, Lituania, Portugal y Rumanía.

O 31 de xaneiro do 2020 Reino Unido deixo de ser formamente un Estado membro da Unión Europea, aínda que haste o 31 de decembro de mantívose 2020 a plena aplicación do acervo comunitario en materia de Seguridade Social.

O 24 de decembro asinouse o Acordo de Relación Futura para establecer as bases da relación entre a Unión Europea e Reino Unido a partir do 1 de xaneiro de (ver 2012 "información sobre o Brexit")

Países do Espazo Económico Europeo (EEE): Ademais dos citados anteriormente, Islandia, Liechtenstein e Noruega.