Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Ámbito Nacional

Imagen lectura fácil Lectura fácil
convocatorias-gj-seccion

A continuación, pode consultar algunhas das convocatorias de axudas.

Convocante Descrición Dirixido a Inicio Fin
Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) 135 contratos para persoal técnico
Proceso selectivo para a formalización de contratos 135 para persoal técnico con destino en distintos institutos, centros e unidades do CSIC, mediante a modalidade de contrato en prácticas, para a promoción do emprego novo.
Máis información
Mozos 12/09/2019  
Cámaras de Comercio Plan de Mobilidade - PICE
O Plan de Mobilidade enmárcase dentro do Programa Integral de Cualificación e Emprego (PICE) e está deseñado para mellorar a empregabilidade dos mozos beneficiarios do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil a través de accións que fomentan a mobilidade transnacional na Unión Europea.
Teñen un portal propio de vacantes e busqueda de ofertas no estranxeiro.
Feiras de mobilidade.
Máis información
Mozos 01/01/2017 31/12/2023
Cámaras de Comercio Plan de Capacitación - PICE
O Plan de Capacitación enmárcase dentro do Programa Integral de Cualificación e Emprego (PICE), e ofrece unha Formación en dúas fases (troncal e específica) tras unha previa orientación vocacional. Así mesmo, deseñáronse unha serie de medidas e accións de intermediación coas empresas de face a lograr a inserción laboral.
Máis información  
Mozos  01/01/2015 31/12/2023
Cámaras de Comercio Plan de Contratación - PICE
A través da sede electrónica poden consultarse as convocatorias publicadas para axudar á contratación e ao emprendimiento dos mozos que han/están realizando PICE.
Máis información
Empresas 01/01/2019 31/12/2019
Cruz Vermella Española Programa de Activación, Orientación e acompañamento a Mozos (Proxecto pulsa)
As actividades que se realizan son as seguintes:
1.- Motivación y activación de jóvenes a partir del autoconocimiento, identificación de intereses profesionales y experiencias cercanas que les animen a formarse y/o incorporarse al mercado laboral.
2.- Orientación vocacional e profesional que acompañe ao mozo na toma de decisións que afecten o seu futuro profesional e dótenlles de ferramentas para a procura activa de emprego de maneira autónoma e colaborativa.
3.- Asesoramento e acompañamento na procura de emprego que permitan a súa transición ao mercado de traballo.
Máis información
Mozos 01/02/2018 31/12/2022
Cruz Vermella Española Segundas oportunidades para aprender
Este programa reforza a empregabilidade e as competencias profesionais das e os mozos en dificultade social adscritos ao Sistema de Garantía Xuvenil, a través de formación para o emprego e/ou retorno a sistemas de educación ou formación.
Máis información
Mozos 01/02/2018 31/12/2022
Fundación Secretariado Xitano Programa Acceder
Programa de intermediación laboral para lograr a incorporacion efectiva da poblacion xitana ao emprego. Cada persoa pode participar das seguintes accións:
• Accións de información laboral personalizada.
• Acciones de asesoramiento individualizado que buscan la activación y motivación hacía el mercado laboral, el retorno educativo, obtención del graduado en ESO.
• Accións de mellora das competencias.
• Accións de orientación profesional e acompañamento na procura de emprego.
• Accións de intermediación con empresas.
Máis información
Mozos 01/02/2018 01/12/2020
Fundación Secretariado Xitano Programa Aprender Traballando
Accións para aumentar a empregabilidade, as competencias profesionais, básicas e transversais e a igualdade de oportunidades no acceso ao mercado de traballo de persoas novas xitanas non ocupadas e non integradas nos sistemas de educación ou formación, a través de iniciativas de formación. Cada persoa pode participar das seguintes accións:
• Accións de diagnóstico competencial.
• Accións de formación chamadas “Cadeas de aprendizaxe”.
• Acciones de formación dual APRENDER TRABAJANDO, que es un programa mixto de formación y empleo en un entorno laboral real.
• Accións de intermediación con empresas.
Máis información
 
Mozos 01/02/2018 01/12/2020
Fundación Bancaria A Caixa "A Caixa" Emprego Novo
Subvencións a empresas pola contratacion de polo menos 6 meses de mozos inscritos no SNGJ.
Máis información
Empresas 19/11/2018 15/03/2022
Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades (Axencia Estatal de Investigación) Axudas para a promoción do emprego novo en I+D+i 2018
Concesión de ayudas, de una duración de dos años, para mejorar la formación y empleabilidad de personal técnico y de gestión de la I+D+I a través de su contratación laboral en universidades, organismos y entidades de investigación del sector público.
Máis información
Entidades 04/07/2019  
Ministerio de Política Territorial y Función Publica (D.G. de Cooperación Autonómica y Local) Proxectos de formación e empregabilidade para Mozas a nivel local
Convocatoria destinada a entidades  que realicen actividades formativas constituíntes de itinerarios integrados para a mellora da formación e a empregabilidade das persoas novas inscritas no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
Máis información
Entidades 01/09/2013 30/06/2019
Ministerio de Política Territorial y Función Publica (D.G. de Cooperación Autonómica y Local) Subvencións a entidades locais para afrontar o reto demográfico
Convocatoria destinada a incentivar e promover os proxectos que aumenten a empregabilidade e o emprendimiento das persoas novas que habiten ou vaian habitar en municipios que teñan unha poboación inferior ou igual a . 5000 habitantes, ou unha poboación comprendida entre os 5.001 e os 10.000 habitantes sempre que estes últimos presenten un saldo demográfico negativo na última década.
Máis información
Entidades 08/01/2019 31/12/2020
ONCE Itinerarios Personalizados e intermediación para personas jóvenes con discapacidad (Portal Talento)
Desenvólvese para os mozos un itinerario personalizado valorando a traxectoria formativo-laboral, capacidades e impacto na empregabilidade.
Organízanse cursos atendendo ás necesidades previamente detectadas e relacionan ás empresas e as súas ofertas cos mozos a través do portal talento.
Máis información  
Mozos    
REDE.es  Formación profesionais dixitais
Ofrece aos mozos inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil formación orientada á industria dixital e os novos modelos de negocio no ámbito do TIC.
Máis información
Mozos 16/08/2017 31/10/2018
YMCA  Nmarcha: itinerarios individualizados de Orientación
Nmarcha” es un programa dirigido a jóvenes de 16 a 29 años que actualmente no están estudiando ni trabajando, beneficiarios del Fichero de Garantía Juvenil, que quieren incorporarse al mundo laboral.
A través de itinerarios personalizados de orientación, acompañámoslle na súa procura de emprego, facilitándolle o acceso a ofertas de traballo, así como asesoramento, adestramento en ferramentas que mellorarán as súas posibilidades de conseguir emprego e desenvolver a súa carreira profesional.
Máis información
Mozos 01/10/2018 31/08/2022
YMCA  Podes con ESO: Segunda oportunidade para mozas
Programa de formación dirigido a jóvenes de 16 a 29 años beneficiarios del Fichero de Garantía Juvenil  que actualmente no están estudiando ni trabajando.
Mediante itinerarios formativos individualizados e personalizados, axudamos aos/as participantes a obter a cualificación en ESO ou nun nivel equivalente.
Máis información
Mozos 01/01/2019 31/08/2022
EOI Formación para o emprego
Inclúe diferentes tipos de cursos de formación para o emprego e a integración no mercado de traballo en distintas Comunidades Autónomas para mozos inscritos en SNGJ.
Máis información
Mozos DESDE SEPT 2019 FEBREIRO 2020 ( Cada curso ten a súa duración). 
EOI Iniciativa emprendedora
Trátase de iniciativas desenvolvidas en distintas zonas de España encamiñadas a Axudar ao alumno no deseño do seu modelo de negocio, cunha metodoloxía innovadora, para que poida pór en marcha o seu proxecto de forma áxil e eficaz.
Máis información
Mozos DESDE SEPT 2019 OUTUBRO DE (Cada 2019 curso ten a súa duración).