Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Ámbito Nacional

Todas as convocatorias en España

Aquí podes coñecer
todas as convocatorias de axudas e actividades
que podes pedir en España.

Podes pedilas
se formas parte do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Sistema Nacional de Garantía Xuvenil: é un ficheiro no aparecen todas as persoas novas apuntadas no proxecto de Garantía Xuvenil.

Axudas do Plan de Mobilidade
do programa PICE

Son axudas para mellorar
as habilidades para o traballo
das persoas novas apuntadas
no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil
a través de experiencias
noutros países da Unión Europea.

Unión Europea: é a organización de países de Europa máis importante.

Aquí podes saber máis
sobre o Plan de Mobilidade.

Que organización ofrece esta axuda?
Cámaras de Comercio

Para quen é esta axuda?
Mozos

Pódese pedir…
Desde o 1 de xaneiro de 2017
ata 31 o de decembro de 2023

Cámaras de Comercio: son organizacións de empresas.

Axudas do Plan de Capacitación
do programa PICE

Son axudas para facer programas de estudos.
Antes, as persoas que sigan estes cursos
deben recibir axuda de orientación vocacional.

Este plan tamén inclúe
actividades con empresas
para animarlles a contratar a estas persoas.

Orientación vocacional: son os coñecementos e as técnicas para axudar ás persoas a coñecer a que queren dedicarse.

Aquí podes saber máis
sobre o Plan de Capacitación.

Que organización ofrece esta axuda?
Cámaras de Comercio

Para quen é esta axuda?
Mozos

Pódese pedir…
Desde o 1 de xaneiro de 2015
ata 31 o de decembro de 2023

Axudas do Plan de Contratación
do programa PICE

Na súa páxina web podes consultar
as convocatorias dispoñibles de axudas
para que as empresas contraten a mozas
e para que as persoas novas
cren as súas propias empresas.

Aquípodes saber máis
sobre o Plan de Contratación.

Que organización ofrece esta axuda?
Cámaras de Comercio

Para quen é esta axuda?
Empresas

Pódese pedir…
Desde o 1 de xaneiro de 2019
ata 31 o de decembro de 2019

Programa de Activación, Orientación
e Acompañamento a Mozos
do Proxecto Pulsa

As actividades do programa son:

 1. Actividades
  para que as persoas novas
  coñézanse mellor
  e saiban que profesións interésanlles.

 2. Actividades de orientación profesional
  para axudar aos mozos
  a tomar decisións sobre o seu futuro
  e para ensinarlles
  a buscar traballo pola súa conta.

 3. Apoio a persoas novas
  para que atopen traballo.

Aquí podes saber máis
sobre o proxecto Pulsa

Que organización ofrece esta axuda?
Cruz Vermella Española

Para quen é esta axuda?
Mozos

Pódese pedir…
Desde o 1 de febreiro de 2018
ata 31 o de decembro de 2022

Segundas oportunidades para aprender

Son axudas para mellorar
as habilidades de traballo
de persoas novas con dificultades.

Consisten en cursos para aprender
a facer un traballo
ou para seguir estudando.

Aquí podes saber máis
sobre estas axudas

Que organización ofrece esta axuda?
Cruz Vermella Española

Para quen é esta axuda?
Mozos

Pódese pedir…
Desde o 1 de febreiro de 2018
ata 31 o de decembro de 2022

Programa Acceder

É un programa para axudar
ás persoas novas xitanas
a atopar traballo.

As actividades do programa son:

 • Información sobre ofertas de traballo
  adaptada a cada persoa.

 • Axudas adaptadas a cada persoa
  para que consiga traballo
  ou volva estudar e termine a ESO.

 • Actividades para mellorar
  as súas habilidades para o traballo.

 • Actividades para axudarlles a entender
  a que se queren dedicar
  e para guiarlles mentres buscan traballo.

 • Ou actividades con empresas
  para que lles ofrezan postos de traballo.

Aquí podes saber máis
sobre o programa

Que organización ofrece esta axuda?
Fundación Secretariado Xitano

Para quen é esta axuda?
Mozos

Pódese pedir…
Desde o 1 de febreiro de 2018
ata 1 o de decembro de 2020

Programa Acceder traballando

Este programa quere axudar
a persoas novas xitanas
que non estudan nin traballan
para que atopen traballo
ou sigan os seus estudos a través de:

 • Actividades para coñecer as súas habilidades.

 • Programas de estudos chamados
  Cadeas de aprendizaxe.

 • Actividades de estudo
  e prácticas en empresas chamadas
  Aprender traballando.

 • E actividades con empresas
  para que lles ofrezan postos de traballo.

Aquípodes saber máis
sobre o programa

Que organización ofrece esta axuda?
Fundación Secretariado Xitano

Para quen é esta axuda?
Mozos

Pódese pedir…
Desde o 1 de febreiro de 2018
ata 1 o de decembro de 2020

Subvencións para contratar a mozas

Son axudas para contratar a mozas
durante 6 meses polo menos.

Subvencións: son cantidades de diñeiro que se dan para facer proxectos ou gastos concretos.

Aquí podes saber máis
sobre as subvencións

Que organización ofrece esta axuda?
Fundación do banco A Caixa

Para quen é esta axuda?
Empresas

Pódese pedir…
Desde o 19 de novembro de 2018
ata 15 o de marzo de 2022

Subvencións
para que mozos traballen en tarefas
de Investigación, Desenvolvemento e innovación
(I+D+i)

Son axudas para contratar a mozas
nestes postos de traballo
durante 2 anos polo menos.

Investigación, Desenvolvemento e innovación ou I+D+i: son as tarefas de investigación que fan as organizacións para mellorar o seu traballo.

Aquípodes saber máis
sobre as subvencións

Que organización ofrece esta axuda?
Axencia Estatal de Investigación
do Goberno de España.

Para quen é esta axuda?
Universidades
e outras organizacións parecidas

Pódese pedir…
Desde o 4 de xullo de 2019

Subvencións para proxectos
que apoien a mozos a atopar traballo
nas súas cidades ou pobos

Son axudas para organizar programas de estudo
que melloren as habilidades
das persoas novas.

Aquípodes saber máis
sobre as subvencións

Que organización ofrece esta axuda?
Ministerio de Política Territorial
e Función Pública
do Goberno de España

Para quen é esta axuda?
Organizacións

Pódese pedir…
Desde o 1 de setembro de 2013
e ata 30 o de xuño de 2019

Subvencións para proxectos
que apoien a mozos a atopar traballo
nas súas cidades ou pobos

Son axudas para proxectos
que melloren as habilidades
para atopar traballo
ou para crear as súas propias empresas
das persoas novas que viven en pobos
de menos de mil 10 habitantes
que leven 10 anos perdendo habitantes.

Aquípodes saber máis
sobre as subvencións.

Que organización ofrece esta axuda?
Ministerio de Política Territorial
e Función Pública
do Goberno de España

Para quen é esta axuda?
Concellos e deputacións provinciais

Pódese pedir…
Desde o 8 de xaneiro de 2019
e ata 31 o de decembro de 2020

Deputacións provinciais: son as administracións de cada provincia de España.

Portal Talento

Son programas de estudos adaptados
a cada persoa nova.
Estes cursos ensinan habilidades
para facer traballos que as empresas necesitan.

Ademais, a través da súa páxina web,
pon en contacto a estas persoas novas
coas empresas.

Aquí podes saber máis
sobre o Portal Talento.

¿Que organización ofrece esta axuda?
Organización ONCE

¿Para quen é esta axuda?
Mozos

Cursos sobre o mundo dixital

Son cursos que ensinan
sobre negocios en internet
e sobre negocios relacionados coa tecnoloxía.

Aquípodes saber máis
sobre estes cursos.

Que organización ofrece esta axuda?
Organización REDE.es

Para quen é esta axuda?
Mozos

Pódese pedir…
Desde o 16 de agosto de 2017
e ata 31 o de outubro de 2018

Proxecto Nmarcha

Inclúe actividades adaptadas
a cada persoa nova
para axudarlles a atopar traballo.

Estas actividades tamén lles axudan
a mellorar as súas habilidades para atopar traballo.

Aquí podes saber máis
sobre o proxecto.

Que organización ofrece esta axuda?
Organización YMCA

Para quen é esta axuda?
Mozos

Pódese pedir…
Desde o 1 de outubro de 2018
e ata 31 o de agosto de 2022

Proxecto Podes con ESO:
Segunda oportunidade para mozas

Son programas de estudo adaptados
a cada mozo
para axudarlles a aprobar
o título da ESO ou un parecido.

Aquí podes saber máis
sobre o proxecto.

Que organización ofrece esta axuda?
Organización YMCA

Para quen é esta axuda?
Mozos

Pódese pedir…
Desde o 1 de xaneiro de 2019
e ata 31 o de agosto de 2022

Programas de estudo para conseguir traballo

Son cursos para aprender
habilidades para facer traballos
e habilidades para atopar traballo.

Aquí podes saber máis
sobre estes cursos.

Que organización ofrece esta axuda?
Organización EOI

Para quen é esta axuda?
Mozos

Pódese pedir…
Desde setembro de 2019
e ata febreiro de 2020

Proxectos
para axudar ás persoas novas
a crear as súas propias empresas

Son actividades e cursos
para que as persoas novas
aprendan a crear e dirixir as súas propias empresas.

Aquí podes saber máis
sobre o proxecto.

Que organización ofrece esta axuda?
Organización EOI

Para quen é esta axuda?
Mozos

Pódese pedir…
Desde setembro de 2019
e ata outubro de 2019

Oportunidades de traballo

Son 135 postos de traballo
para axudar ás investigacións
que se fan nos proxectos do CSIC.

Centro Superior de Investigacións Científicas ou CSIC: é un grupo de persoas que se dedican a investigar e a entender mellor o mundo.

Aquípodes saber máis
sobre esta oportunidade para traballar.

Que organización ofrece esta axuda?
Consello Superior de Investigacións Científicas ou CSIC

Para quen é esta axuda?
Mozos

Pódese pedir…
Desde o 12 de setembro de 2019

Programas de estudo
sobre traballos na economía dixital

Son cursos para aprender
sobre as tecnoloxías de internet
e sobre como conseguir
un traballo relacionado con elas.

Economía dixital: son os negocios que se fan por internet.

Aquípodes saber máis
sobre estes cursos.

Que organización ofrece esta axuda?
Organización REDE.es

Para quen é esta axuda?
Mozos

Pódese pedir…
Desde o 4 de xuño de 2020
e ata 6 o de agosto de 2020

Subvencións para contratar a mozas

Aquípodes saber máis
sobre estas subvencións.

Que organización ofrece esta axuda?
Organización EOI

Para quen é esta axuda?
Empresas

Pódese pedir…
Desde o 24 de novembro de 2020
e ata 30 o de decembro de 2020

Subvencións para contratar a mozas

Aquí podes saber máis
sobre estas subvencións.

Que organización ofrece esta axuda?
Fundación do banco A Caixa

Para quen é esta axuda?
Empresas,persoas traballadoras autónomas
e outras organizacións

Pódese pedir…
Desde o 24 de febreiro de 2021
e ata 15 o de marzo de 2022

Persoas traballadoras autónomas: son persoas que traballan para elas mesmas.

Subvencións
para ofrecer programas de estudos
para mozos con discapacidade intelectual

Son axudas para crear programas de estudos
para que as persoas novas
con discapacidade intelectual
atopen traballo.

Aquí podes saber máis
sobre estas subvencións.

Que organización ofrece esta axuda?
Organización ONCE

Para quen é esta axuda?
Universidades

Pódese pedir…
Desde o 7 de maio de 2021
e ata 20 o de xuño de 2021

Bolsas para cursos de idiomas

Son axudas
para que persoas novas con discapacidade
fagan cursos de idiomas noutros países.

Aquípodes saber máis
sobre estas bolsas.

Que organización ofrece esta axuda?
Organización ONCE

Para quen é esta axuda?
Mozos

Pódese pedir…
Desde o 12 de febreiro de 2021
e ata 30 o de setembro de 2021

Programa Psicosocial 2022 a 2023

Inclúe axudas para ofrecer:

 • actividades para mellorar
  as habilidades para o traballo,

 • actividades para animar ás empresas
  a que contrátenlles

 • e actividades para animarlles a crear
  as súas propias empresas.

Aquí podes saber máis
sobre o programa.

Que organización ofrece esta axuda?
Organización ONCE

Para quen é esta axuda?
Organizacións

Pódese pedir…
Desde o 13 de xullo de 2022

Programa Uno a Un 2022 a 2023

Inclúe axudas para ofrecer:

 • actividades para mellorar
  as habilidades para o traballo
  das persoas novas,

 • actividades para que as empresas
  contrátenlles

 • e actividades para animarlles a crear
  as súas propias empresas.

Aquípodes saber máis
sobre o programa.

Que organización ofrece esta axuda?
Organización ONCE

Para quen é esta axuda?
Organizacións

Pódese pedir…
Desde o 13 de xullo de 2022

Apúntache aquí
no Sistema de Garantía Xuvenil

As empresas podes entrar no teu perfil
a través desta ligazón

Comproba aquí
que os teus documentos do SEPE
son válidos

Servizo Público de
Emprego Estatal ou
SEPE
: é o servizo de
a Administración de
España que se encarga
de atender os temas
relacionados co
traballo das españolas
e dos españois.