DOCUMENTACIÓN

Plan de Garantía Xuvenil Plus 2021 - 2027 de Traballo Digno para as Persoas Novas

Materiais divulgativos sobre Garantía Xuvenil

Normativa

  • Resolución 24 de de xuño de , 2021 da Secretaría de Estado de Emprego e Economía Social, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de de 8 xuño de , 2021 polo que se aproba o Plan Garantía Xuvenil Plus 2021 - 2027 de traballo digno para as persoas novas.
  • Artigo 87 e seguintes da Lei 18 / 2014 , de de 15 outubro, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia.
  • Real Decreto 1543 / 2011 , de de 31 outubro, polo que se regulan as prácticas non laborais en empresas (vincúlase a idade ao Sistema Nacional de Garantía Xuvenil).

Circulares e outra documentación

Outros programas e plans asociados

Documentación de interese sobre Emprego Novo

Catálogo Cursos TIC

Inscríbeche xa ao Sistema de
Garantía Xuvenil

Comeza a gozar de todas as súas vantaxes

Acceso a
Empresas

Xestión e consultas para empresas e entidades

Validación de
documentos

Verifica a validez e integridade dun documento emitido polo SEPE