Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Socio/a traballador/a ou de traballo de caracter estable nunha cooperativa

Se vas incorporarche de forma estable como socio/a traballador/a ou de traballo nunha cooperativa, podes obter ata 100 o % do importe da prestación que che quede por percibir para aboar a cota de ingreso e para realizar a achega obrigatoria, e no seu caso, a voluntaria, ao capital de dita cooperativa, así como para facer fronte aos gastos de posta en funcionamento da mesma. Unicamente podes obter como pago único a cantidade efectivamente desembolsada, sen ter en conta futuros desembolsos nin pagos aprazados.

Se vas destinar parte do pago único a realizar unha achega voluntaria ao capital da cooperativa, deberás achegar unha certificación do teu órgano de goberno de que esa cantidade se destina ao capital social. Ademais, deberás asinar ante a cooperativa o compromiso de que dita achega voluntaria permanecerá na cooperativa o mesmo tempo que a achega obrigatoria ou, polo menos, o tempo no cal percibises a túa prestación contributiva mes a mes, de non solicitar o pago único. Deberás presentar o xustificante do este compromiso ante o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE).

Se non vas obter toda a túa prestación nun só pago desta forma, tamén podes solicitar simultaneamente o abono mensual do importe restante da prestación por desemprego para subvencionar a túa cotización á Seguridade Social, e mesmo, podes solicitar e obter exclusivamente o abono mensual de toda a prestación pendente de percibir para subvencionar a túa cotización á Seguridade Social.

Aboarase como pago único a contía da prestación, calculada en días completos, da que se deducirá o importe relativo ao interese legal do diñeiro, (Contías para este ano).

Tamén poderás destinar ata 15 o % da contía do pago único da prestación a pagar servizos específicos de asesoramento, formación e información relacionados coa actividade a emprender.