Sede electrónica

Socio/a traballado/a ou de traballo de carácter estable en sociedade laboral

Pode solicitar e obter nun só pago ata 100 o % da prestación que lle reste por percibir para adquirir accións ou participacións dunha sociedade laboral na que vaia a traballar, así como para facer fronte aos gastos de constitución e posta en funcionamento da mesma. Non poderá financiar desembolsos futuros ou pagos aprazados.

Se non vai obter toda a súa prestación pendente nun só pago desta forma, tamén pode solicitar simultaneamente o abono mensual do importe restante para subvencionar a súa cotización á Seguridade Social durante o desenvolvemento da actividade. Mesmo, pode solicitar e obter exclusivamente o abono mensual de toda a prestación pendente de percibir para subvencionar a súa cotización á Seguridade Social.

Se abonará como pago único la cuantía de la prestación, calculada en días completos, de la que se deducirá el importe relativo al interés legal del dinero,  (Cuantías para este año)