Sede electrónica

Persoa traballadora autónoma

Podes solicitar e obter a cantidade que xustifiques como investimento para o desenvolvemento dunha actividade por conta propia, incluíndo as cargas tributarias e os gastos de posta en funcionamento, co límite do 100 % da prestación que che quede por percibir. Se non vas obter toda a túa prestación nun só pago, podes solicitar simultaneamente o abono mensual do importe restante para subvencionar a túa cotización á Seguridade Social durante o desenvolvemento da actividade.

Podes solicitar e obter exclusivamente o abono mensual de toda a prestación que che quede por percibir para subvencionar a súa cotización á Seguridade Social.

Aboarase como pago único a contía da prestación, calculada en días completos, da que se deducirá o importe relativo ao interese legal do diñeiro,  (Contías para este ano)

También podrás destinar hasta el 15 % de la cuantía del pago único de la prestación a pagar servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados con la actividad a emprender.