Sede electrónica

Informe Anual do Servizo Público de Emprego Estatal

2021

Mediante o seu Informe Anual, o SEPE mostra anualmente o balance da súa xestión en cada unha das súas áreas de actuación.

Índice

  • O Servizo Público de Emprego Estatal
  • Indicadores do mercado de traballo
  • Indicadores de políticas activas de emprego
  • Indicadores de prestacións por desemprego
  • Recursos humanos, financeiros e tecnolóxicos
  • Relacións institucionais