Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Dret d'opció

Quan el dret a la prestació s'extingeixi per realitzar un treball per compte d'altri d'almenys 360 dies i es aprovi una nova prestació per desocupació, la persona treballadora podrà optar, per escrit i en el termini de deu dies des del reconeixement, entre reobrir el dret inicial pel període que li restava i les bases, percentatges i topalls que li corresponien, o percebre la prestació generada per les noves cotitzacions efectuades.

Cuando el trabajador opte por reabrir el derecho inicial, las cotizaciones que generaron aquella prestación por la que no hubiera optado no podrán computarse para el reconocimiento de un derecho posterior, de nivel contributivo o asistencial. Si opta por percibir la nueva prestación, la anterior ya no podrá recuperarse.

El dret d'opció també podrà exercir-se en www.sede.sepe.gob.es, a través del" Formulari de presolicitud individual de prestacions per desocupació", indicant en l'apartat Observacions la prestació per la qual s'opta.

No obstant això, si la prestació es troba suspesa, però des de la data del seu reconeixement s'ha treballat i cotitzat a la desocupació durant 360 o més dies no consecutius, havent reprès entre ells aquesta prestació, des del de 28 desembre de la 2020 persona treballadora podrà triar entre reobrir el dret inicial o percebre la prestació generada per les noves cotitzacions efectuades. En aquest cas, si tria reprendre el dret inicial, les noves cotitzacions sí podran computar-se per al reconeixement d'un dret posterior, però si tria percebre la nova prestació l'anterior quedarà definitivament extingida i sense possibilitat de recuperar-la.

Si la prestació per desocupació s'ha suspès per la realització d'un treball per compte propi, i després del cessament en est, la persona treballadora tingués dret a la protecció per cessament d'activitat, podrà optar entre percebre aquesta o reobrir el dret a la prestació per desocupació.

Si s'opta per la prestació anterior, les cotitzacions que van generar la nova prestació per la qual no ha optat no podran tenir-se en compte per aprovar un dret posterior. Si opta per la nova prestació, l'anterior quedarà definitivament extingida i sense possibilitat de recuperar-se.